Training cognitieve vaardigheden

Denken doen we allemaal de hele dag door. We zijn ons er alleen niet altijd van bewust (en soms is dat misschien maar goed ook). Wanneer we iets willen veranderen, aan onszelf of aan anderen, richten we ons vaak direct op het zichtbare gedrag. Maar dit gedrag kunnen  we óók veranderen door anders te leren denken. Sterker nog, dat heeft veel meer effect!

 

Ontwikkelen van denkvaardigheden
Het doel van een training cognitieve vaardigheden (CoVa) is jongeren werkzame denkgereedschappen aan te leren waarmee ze de structuur van hun denken veranderen. Dat is echt mogelijk! De training richt zich in heldere stappen op het ontwikkelen van nieuwe (denk)vaardigheden. Deze helpen om in dagelijkse situaties steviger in de schoenen te staan. Hiermee kunnen onze deelnemers makkelijker hun plek vinden in de maatschappij.

 

CoVa+ training
Speciaal voor mensen met een lichte verstandelijke beperking geeft De Hoofdtrainer de CoVa+ training. Dit is een cognitieve vaardigheidstraining die is aangepast op IQ en taalontwikkeling door:

  • meer en kortere bijeenkomsten
  • meer herhaling van de aangeboden stof
  • trainen in kleinere groepen
  • meer op maat werken

 

In de CoVa en CoVa+ training leren we deelnemers stapsgewijs vaardigheden aan die ze nodig hebben om problemen op te lossen. Denk hierbij aan

  • je boosheid leren beheersen
  • herkennen en veranderen van irreële gedachten
  • herkennen en uitdrukken van emoties
  • je verplaatsen in de ander
  • bedenken en evalueren van meerdere oplossingen
  • goed handelen op een assertieve manier

Herken je jezelf of je kind in dit verhaal?
De trainingen CoVa en CoVa+ helpen om zelfverzekerder en gelukkiger in het leven te staan.

 

SOCIAL MEDIA

CONTACTGEGEVENS

Vragen met betrekking tot aanmelden?
Neem contact met ons op via de mail, aanmelden@dehoofdtrainer.nl, of telefonisch op het telefoonnummer 06-21 85 40 50. 

Heeft u een andere vraag?
Neem contact met ons op via de mail, info@dehoofdtrainer.nl.

 

VERWIJSINDEX

 Aangesloten bij de verwijsindex >
Onze jeugdigen worden automatisch opgenomen in de verwijsindex