groepsaanpak in de klas

Binnen de klas is ten alle tijden sprake van een groepsproces. Op het moment dat dit proces belemmering oplevert voor de leerlingen om tot een gezonde schoolse ontwikkeling te kunnen komen, is het belangrijk tijdig in te grijpen. De Hoofdtrainer kan hierbij interveniëren.

Doel: Communicatie verbeteren & Vergroten van de sociale veiligheid in de klas. Dit doen we door groepsdynamisch te werken in de klas. Hiermee wordt het gevoel van veiligheid vergroot middels het werken aan vaardigheden. De ‘bijvangst’ is dat geleerde de deelnemers ook rendement oplevert in andere situaties. Denk daarbij aan stage, werk of privé situaties.

Toegevoegde waarde die we vanuit De Hoofdtrainer kunnen bieden:

  • Verbeteren sociale veiligheid in de klas
  • Communicatieve vaardigheden vergroten
  • Actief werken aan vergroten vaardigheden
  • Oplossingsgerichte bemiddelingsgesprekken
  • Omgaan met lastig of grensoverschrijdend gedrag
  • Inzicht in rollen in de groep vergroten
  • Vergroten eigen verantwoordelijkheid
  • Vergroten zelfvertrouwen
  • Samenwerken
  • Positieve benadering

Wij bieden altijd maatwerk; mogelijkheden zijn onder meer observatie(s) in de klas, afnemen van vragenlijsten, ouderavonden, schoolgesprekken, een combinatie van fysieke en cognitieve training.

Naast De Hoofdtrainer hebben we ook De Hoofdtrainer Werkt
De Hoofdtrainer Werkt is specialist in het vinden en behouden van een passende baan. Ben jij die jongere die met extra aandacht een waardevolle werknemer wordt? Klik dan hier.

 

SOCIAL MEDIA

CONTACTGEGEVENS

Vragen met betrekking tot aanmelden of een andere informatieve vraag?
Neem contact met ons op via de mail, aanmelden@dehoofdtrainer.nl, of telefonisch op het telefoonnummer    06-21 85 40 50. 

VERWIJSINDEX

 Aangesloten bij de verwijsindex >
Onze jeugdigen worden automatisch opgenomen in de verwijsindex