ONDERWIJS / GEZONDHEIDSZORG

TRAININGEN

Naast trajecten op maat bieden wij een vast aanbod van trainingen en ondersteuning:

Gedragsinterventies: individueel en in groepen

Als school of zorginstelling streef je naar passend onderwijs en optimale behandeling voor elke jongere waarvoor je verantwoordelijk bent. Maar wat als gedrag van een leerling of cliënt ertoe leidt dat hij/zij buiten de boot dreigt te vallen? Of als negatieve groepsprocessen ervoor zorgen dat de groep als geheel stagneert? De Hoofdtrainer doet aan unieke gedragsinterventies bij jongeren. Ook begeleiden we leerkrachten en zorgprofessionals door mee te denken over een specifieke casus. En verder geven we effectieve trainingen en voorlichting aan medewerkers.

 

De sterke punten van onze gedragsinterventies

 • Geen wachtlijsten. Door de flexibele inzet van onze trainers starten wij een begeleidingstraject binnen 14 dagen na aanmelding.
 • Matching en maatwerk. Een cliënt koppelen aan de juiste trainer en de training aansluiten op de doelen die we samen opstellen. Dit vormt 70% van het resultaat!
 • Individuele en/of groepsaanpak. We versterken de motivatie van het individu en transformeren de dynamiek van de groep.
 • Kostenbesparing. Een logisch gevolg van de structuur van ons bedrijf. Wij beperken overheadkosten met een solide team van zelfstandig werkende professionals.
 • Aansluiting op de jongere. Leert iemand makkelijker in de buitenlucht of door middel van sport? Dat kan! De trainingslocatie wordt daarmee een logisch onderdeel van het traject.
 • Outside the box-aanpak. We gaan uit van erkende methodieken, maar verbinden deze met andere effectieve tools. Precies waar de jongere of de groep het meest aan heeft.

 

De kracht van onze groepsaanpak

Doorbreken van groepsprocessen is een vak apart, waarvoor wij specialisten en ervaringsdeskundigen kunnen inzetten. De Hoofdtrainer start altijd met het in kaart brengen van een groep. Soms geeft dat al genoeg duidelijkheid en is verdere inzet van onze kant niet eens meer nodig. Is dat wel het geval, dan zetten we een op maat gemaakte training op, voor zowel kleine als grote groepen. Dit doen we meestal letterlijk vanuit beweging. En dat werkt!

 

De Hoofdtrainer ontwerpt gedragsinterventietrajecten voor jongeren, met de focus op:

 • sociaal handiger worden
 • agressie leren kanaliseren
 • ontwikkelen van denkvaardigheden
 • antisociaal gedrag vervangen door sociaal geaccepteerd gedrag
 • vinden en houden van scholing en/of betaald werk
 • leren budgetteren
 • verbetering van de thuissituatie

 

Daarnaast delen we graag onze kennis met onderwijs- en zorgmedewerkers:

 • sociale vaardigheidstraining / Tools4school
 • agressieregulatietraining
 • voorlichting over sociaal-maatschappelijke issues
 • overleg over een specifieke casus

 

Wil je als school of zorginstelling in gesprek over onze gedragsinterventies en/of ons groepsaanbod? Of wil je met ons overleggen over de aanpak van een jongere waarover je je zorgen maakt?

 

SOCIAL MEDIA

CONTACTGEGEVENS

Vragen met betrekking tot aanmelden?
Neem contact met ons op via de mail, aanmelden@dehoofdtrainer.nl, of telefonisch op het telefoonnummer 06-21 85 40 50. 

Heeft u een andere vraag?
Neem contact met ons op via de mail, info@dehoofdtrainer.nl.

 

VERWIJSINDEX

 Aangesloten bij de verwijsindex >
Onze jeugdigen worden automatisch opgenomen in de verwijsindex