Onze hulp WMO

De Hoofdtrainer biedt ook begeleiding aan volwassenen, dit wordt veelal gefinancierd vanuit de WMO. Momenteel kunnen wij dit alleen bieden in de regio West-Friesland.

We begeleiden volwassenen en maken ook hier gebruik van erkende gedragsinterventies om verandering waar mogelijk te realiseren. We helpen bij het maken van keuzes, geven inzicht in eigen gedrag en focussen ons op alles wat al wel goed gaat en bouwen vanuit daar verder.

We hanteren net als bij jeugd dezelfde principes; een begeleidingstraject kan starten binnen 14 dagen na aanmelding, we stemmen af welke hulpverlener het beste past bij de vraag, we bepalen samen waar de begeleiding het beste kan plaatsvinden en we gaan niet alleen praten maar ook doen!

We kunnen begeleiding richten aan jongeren die niet meer onder de jeugdwet vallen, maar zeker nog hun voordeel kunnen doen met onze trainingen vanuit De Hoofdtrainer, of moeite hebben met het verkrijgen en/of behouden van werk.

Ook kunnen wij begeleiding bieden aan volwassenen die vastlopen in hun dagelijkse bestaan, om verschillende redenen. We kunnen onze klanten begeleiden als het gaat om agressie regulatie, sociale vaardigheden, arbeidsvaardigheden, weerbaarheid en ouderschap.

We zijn specialist in het bewerkstelligen van verandering en begeleiden tot actie. We doen dit samen met onze klanten.

Neem contact op met ons aanmeldteam om de mogelijkheden te bespreken. Klik hier voor onze contactgegevens.

 

SOCIAL MEDIA

CONTACTGEGEVENS

Vragen met betrekking tot aanmelden?
Neem contact met ons op via de mail, aanmelden@dehoofdtrainer.nl, of telefonisch op het telefoonnummer 06-21 85 40 50. 

Heeft u een andere vraag?
Neem contact met ons op via de mail, info@dehoofdtrainer.nl.

 

VERWIJSINDEX

 Aangesloten bij de verwijsindex >
Onze jeugdigen worden automatisch opgenomen in de verwijsindex