Gemeenten / overheid

TRAININGEN

Naast de onderstaande trainingen biedt De Hoofdtrainer ook coaching en begeleiding aan jeugdigen.

De kracht van onze gedragsinterventies

Als je iets gemotiveerd doet en niet ‘omdat het moet’, stijgt de kans op succes met sprongen. Die vlieger gaat ook op voor het aanleren van gedragsveranderingen. Jongeren die tijdig en uit vrije wil aan een trainingstraject beginnen, boeken betere resultaten dan zij die dit later vanuit een gedwongen situatie doen. Vanuit dit gedachtegoed biedt De Hoofdtrainer gemeenten preventieve gedragsinterventies aan. Een unieke expertise die effectiviteit oplevert en uiteindelijk ook de kosten beperkt.

 

De eigenzinnige werkwijze van De Hoofdtrainer

  • Geen wachtlijsten. Door de flexibele inzet van onze trainers starten wij een begeleidingstraject binnen 14 dagen na aanmelding.
  • Matching en maatwerk: een cliënt koppelen aan de juiste trainer en de training aansluiten op de vragen en doelen die we samen opstellen. Dit biedt al 80% kans op succes!
  • Aansluiting op de jongere: Leert iemand makkelijker in de buitenlucht of door middel van sport? Dat kan! De trainingslocatie wordt daarmee een logisch onderdeel van het traject.
  • Onze krachtige mix van succesrijke gedragsinterventies en aanvullende methodieken. Zoals bijvoorbeeld Triple P, het ondersteunen van ouders door een positieve opvoedstijl.
  • Eén gezin, één plan. We geven het complete gezin bruikbare handvatten en versterken daarmee de eigen kracht van de omgeving. Het resultaat is op de lange termijn bestendiger.
  • Innovatieve insteek. Wij zijn de eersten die evidence based gedragsinterventies in een vrijwillig kader uitvoeren.

Telt je gemeente of organisatie jongeren die tot de doelgroep horen? Wij bespreken graag de voordelen van een sterke preventieve aanpak!

CASES

logo-hoorn
logo-gemeente-drechterland
logo-gemeente-hollands-kroon

De Hoofdtrainer heeft voor de gemeente Hoorn een mooie groepsinterventie gedaan, waarbij wij een risicogroep van 15 jongeren en jongvolwassenen hebben begeleid.

Het functioneren van de groep als geheel is in kaart gebracht, en daarnaast hebben we elk individu een persoonsgericht en persoonlijk afgestemd aanbod gedaan.

Doel van het traject:
voorkom verharding van een groep, met alle gevolgen en hoge kosten van dien, door vroegtijdig ambulante specialistische zorg in te zetten.

Voor de gemeente Drechterland hebben we een kleine groep zorgleerlingen mogen begeleiden, waarbij wij elementen van sport vanuit de psychic learning hebben toegepast.

Gedragsveranderingen aanbrengen in groepsverband, ook hier bleek dat een waardevolle aanpak te zijn.

Voor de regio Hollands Kroon draaien we in samenwerking met Incluzio een cyclus aan groepstrainingen die de naam Body & Brains Combat draagt.

Vanuit bootcamp toewerken naar groepsdoelen en vervolgens naar individuele doelen. Hieruit blijkt dat je grenzen verleggen en je openstellen veel makkelijk bereikt wordt in de buitenlucht en in groepsverband.

Ook interesse voor jouw gemeente?

We komen graag langs om de mogelijkheden specifiek voor jouw gemeente te
bespreken, want ook hier geldt matching en maatwerk is 80% procent van het succes.

Naast De Hoofdtrainer hebben we ook De Hoofdtrainer Werkt
De Hoofdtrainer Werkt is specialist in het vinden en behouden van een passende baan. Ben jij die jongere die met extra aandacht een waardevolle werknemer wordt?  Specialist in het vinden en behouden van een passende baan.  Klik dan hier.

 

SOCIAL MEDIA

CONTACTGEGEVENS

Aanmeldteam:
aanmelden@dehoofdtrainer.nl
06 - 21 85 40 50

Management:
eva@dehoofdtrainer.nl & jeroen@dehoofdtrainer.nl
06 - 11 39 16 56 & 06- 54 20 73 95

Administratie:
administratie@dehoofdtrainer.nl
06 - 29 46 00 54

 

VERWIJSINDEX

 Aangesloten bij de verwijsindex >
Onze jeugdigen worden automatisch opgenomen in de verwijsindex