Onze hulp jeugd

Onze visie
Samenwerken vanuit kracht. Uitgaan van alles dat wél goed gaat en vanuit dat punt de kwaliteiten uitbouwen. ‘Niet weer’ alleen maar praten over problemen, maar juist in actie komen. Dat brengt de echte verandering op gang, zowel bij individuen als bij groepen. De Hoofdtrainer helpt daarbij. Wij zijn klaar voor elke uitdaging!

Voor wie zijn wij?
Speciaal voor jeugdigen van ongeveer 8 t/m 23 jaar die, door tekort aan vaardigheden, vastlopen op een of meerdere levensgebied(en); school, werk, thuis, sport, vrije tijd, vrienden, middelenmisbruik, financiën, seksualiteit etc.

Naast de jeugdige kunnen ook ouders/verzorgers dan wel de omgeving worden betrokken bij het traject.

Wat doen wij?
De Hoofdtrainer biedt de erkende gedragsinterventies Tools4u aan. Deze training vertalen we altijd naar maatwerk door werkzame combinaties te maken met andere methodieken. De Hoofdtrainer is inzetbaar voor uiteenlopende trajecten en partijen. Van jeugdige die vastlopen op een of meerdere levensgebieden,  ouders die zich zorgen maken over de sociale weerbaarheid van hun kind, tot gemeentes die vanuit de Jeugdzorgwet ondersteuning willen bieden aan jongeren met een hulpvraag. Ook scholen die op zoek zijn naar agressie regulatie trainingen en coaching/begeleiding voor (zorg) leerlingen tot zorginstellingen die willen overleggen over een specifiek probleem zijn bij De Hoofdtrainer aan het juiste adres.

Een gedragsaanpak die eruit springt

De aanpak van De Hoofdtrainer kenmerkt zich door matching & maatwerk. Dit betekent dat we, samen met de jeugdige, ouders en eventuele aanmelder, de kwaliteiten en hulpvragen formuleren en hier een passende trainer bij zoeken. We vinden het ontzettend belangrijk dat er een klik is tussen de jeugdige en de trainer. Opvoeders kunnen naar wens ook betrokken worden bij de training, bijvoorbeeld door de inzet van ouderbegeleiding. Wanneer de training is afgerond, ontvang je van ons een tegoedbon om na afsluiting van de training nog eenmaal af te spreken op een moment die jij zelf kiest.

TRAININGEN

De Hoofdtrainer biedt een divers palet aan trainingen aan. Wij maken hierbij gebruik van erkende gedragsinterventies.

sociale vaardigheidstraining
meiden specifieke training
weerbaarheidstraining
fysieke hoofdtraining
aggressie regulatie training

Nog een goede reden om voor De Hoofdtrainer te kiezen!

Samen kiezen we de meest logische trainingslocatie. Dat kan op school zijn, maar ook op de sportclub of een buurthuis. Onze trainers gaan dus naar de jeugdige toe in plaats van andersom. Als het nodig is, kan dat soms ook ’s avonds of in het weekend. Is een jongere meer een doener dan een prater? Geen probleem, ook een fysieke activiteit is een prima oefensituatie om gedrag te trainen. Dan gaan we stevig lopen of sporten. Er is veel mogelijk bij De Hoofdtrainer.

Vermelding in de Verwijsindex

De Hoofdtrainer registreert elke jeugdige die bij ons een training volgt in de Verwijsindex. Dit is een beveiligd landelijk hulpmiddel om te zorgen voor afstemming tussen hulpverleners. De verwijsindex doet verder geen melding naar andere instanties zoals bijvoorbeeld scholen of woningcorporaties.

Wil je graag een trainingstraject volgen bij De Hoofdtrainer en weet je dat je extra aandacht nodig hebt? Geen probleem. Wij geven alle trainingen ook aan jongeren met de volgende indicaties:

Autisme | PDD-NOS | ADHD / ADD | Licht verstandelijke beperking

Zó profiteer ook jij van onze trainingen:

 • kortere bijeenkomsten
 • kleine stappen, veel herhalingen
 • actief oefenen
 • meer praktijkbijeenkomsten
 • een trainer met wie je een klik hebt
 • een locatie waar jij je prettig voelt

Wat kun je bij ons leren?

 • omgaan met mensen
 • grip krijgen op je boosheid
 • slimmere denkpatronen
 • omgaan met geld
 • werken aan een baan

 

SOCIAL MEDIA

CONTACTGEGEVENS

Vragen met betrekking tot aanmelden?
Neem contact met ons op via de mail, aanmelden@dehoofdtrainer.nl, of telefonisch op het telefoonnummer 06-21 85 40 50. 

Heeft u een andere vraag?
Neem contact met ons op via de mail, info@dehoofdtrainer.nl.

 

VERWIJSINDEX

 Aangesloten bij de verwijsindex >
Onze jeugdigen worden automatisch opgenomen in de verwijsindex