Preventie bij gedragsproblemen

De Hoofdtrainer geeft effectieve trainingen aan jongeren die door hun gedrag moeizaam een goede plek vinden in de maatschappij. Maar ook wij willen problemen liever voorkomen dan achteraf oplossen. Vanuit dit oogpunt verzorgt De Hoofdtrainer voorlichting op scholen over verschillende onderwerpen waar jongeren mee te maken kunnen krijgen. Waargebeurde verhalen staan hierin centraal, verteld door ervaringsdeskundigen en/of door experts op een specifiek vakgebied. Deze voorlichtingssessies maken altijd flinke indruk op jongeren.

 

De kracht van ervaringsdeskundigen
Ook op de langere termijn is onze preventieve aanpak succesvol, vooral als het geïntegreerd wordt in het lesprogramma. Tijdens de bijeenkomsten wordt ingespeeld op de actualiteit, maar de focus kan ook liggen op een specifiek vraagstuk dat speelt op jullie eigen school. Denk hierbij bijvoorbeeld aan omgaan met social media, het gebruik van drugs of de gevolgen van het plegen van strafbare feiten. Wij nodigen hiervoor dan een ex-gedetineerde of ex-gebruiker uit om zijn of haar verhaal te doen. Een uiterst effectieve manier om de confronterende boodschap over te brengen.

 

Actuele thema’s voor preventiebijeenkomsten

  • alcohol- en drugsgebruik
  • game- en gokverslaving
  • cyberpesten
  • gevaren van social media
  • criminaliteit en detentie

 

Wil je meer weten over hoe je De Hoofdtrainer kunt inschakelen bij preventieprogramma’s op scholen?

 

SOCIAL MEDIA

CONTACTGEGEVENS

Vragen met betrekking tot aanmelden?
Neem contact met ons op via de mail, aanmelden@dehoofdtrainer.nl, of telefonisch op het telefoonnummer 06-21 85 40 50. 

Heeft u een andere vraag?
Neem contact met ons op via de mail, info@dehoofdtrainer.nl.

 

VERWIJSINDEX

 Aangesloten bij de verwijsindex >
Onze jeugdigen worden automatisch opgenomen in de verwijsindex