PRIVACY / KLACHTEN

De Hoofdtrainer hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met uw gegevens en heeft hiervoor een privacyreglement opgesteld.

Deze is hier in te zien, maar ook op te vragen bij de betrokken medewerker van De Hoofdtrainer.

Alle medewerkers van De Hoofdtrainer doen altijd hun uiterste best om hoogstaande trajecten met een hoogstaande kwaliteit te bieden, naar een ieders behoeften en tevredenheid. Maar uiteraard kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de kwaliteit of bejegening, zowel op uitvoerings- als op organisatieniveau.

In dat geval stelt De Hoofdtrainer u in de gelegenheid om hiervoor ons klachtenreglement te doorlopen.

De Hoofdtrainer is aangesloten bij een externe klachtencommissie, Klachtenportaal|ZORG. Doorloop ons klachten reglement voor een verdere toelichting over de mogelijkheden.

 

SOCIAL MEDIA

CONTACTGEGEVENS

Vragen met betrekking tot aanmelden?
Neem contact met ons op via de mail, aanmelden@dehoofdtrainer.nl, of telefonisch op het telefoonnummer 06-21 85 40 50. 

Heeft u een andere vraag?
Neem contact met ons op via de mail, info@dehoofdtrainer.nl.

 

VERWIJSINDEX

 Aangesloten bij de verwijsindex >
Onze jeugdigen worden automatisch opgenomen in de verwijsindex