PRIVACY / KLACHTEN

De Hoofdtrainer hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met uw gegevens en heeft hiervoor een privacyreglement opgesteld.

Deze is hier in te zien, maar ook op te vragen bij de betrokken medewerker van De Hoofdtrainer.

Alle medewerkers van De Hoofdtrainer doen altijd hun uiterste best om hoogstaande trajecten met een hoogstaande kwaliteit te bieden, naar een ieders behoeften en tevredenheid. Maar uiteraard kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de kwaliteit of bejegening, zowel op uitvoerings- als op organisatieniveau.

In dat geval stelt De Hoofdtrainer u in de gelegenheid om hiervoor ons klachtenreglement te doorlopen.

U staat ten alle tijden vrij om direct of gelijktijdig uw beklag te doen bij het klachtenportaal.

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.
Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.
Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

 

SOCIAL MEDIA

CONTACTGEGEVENS

Vragen met betrekking tot aanmelden?
Neem contact met ons op via de mail, aanmelden@dehoofdtrainer.nl, of telefonisch op het telefoonnummer 06-21 85 40 50. 

Heeft u een andere vraag?
Neem contact met ons op via de mail, info@dehoofdtrainer.nl.

 

VERWIJSINDEX

 Aangesloten bij de verwijsindex >
Onze jeugdigen worden automatisch opgenomen in de verwijsindex