Scholen

Passend onderwijs voor iedereen?

Vanaf 2014 is het streven dat leerlingen – al dan niet met extra ondersteuning – een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. Dit ontwikkelperspectief en de onderwijsbehoeften van het kind staan binnen passend onderwijs centraal.

Passend onderwijs vraagt om een andere manier van kijken naar leerlingen. Het vraagt ook om een andere manier van praten over en werken met leerlingen. Om ontwikkelingsgerichte ondersteuningsbehoeften te kunnen formuleren, is kennis en ervaring met ontwikkelingsgerichte methodes nodig. De Hoofdtrainer heeft deze ervaring in huis.

Naast begeleiding en ondersteuning op maat (voor zowel leerlingen als onderwijskundigen) bieden wij een vast aanbod aan trainingen die passend onderwijs mogelijk maken, waaronder: