TACt Leerstraf

TACt beoogt het risico op agressief en antisociaal gedrag te verminderen door het trainen van sociale vaardigheden, het aanleren van cognitieve zelfcontrole, het wijzigen van cognitieve vervorming (‘denkfouten’) en het verhogen van het niveau van moreel redeneren. Hierdoor wordt de jongere beter toegerust om toekomstige risicovolle situaties op een pro-sociale manier op te lossen. Er worden vaardigheden getraind om de invloed van risicofactoren te verkleinen en de invloed van beschermende factoren te vergroten. De methoden die worden gehanteerd, zijn gebaseerd op elementen uit de (cognitieve) gedragstherapie.
 

Er zijn 2 soorten TACt-trainingen: regulier en plus. De plus-training is speciaal voor jongeren die wat meer moeite hebben met leren.

De jongere heeft 20 tot 23 keer een trainingsbijeenkomst. De trainingen zijn 2 keer per week. Na elke training krijgt de jongere huiswerk. De ouders zijn in ieder geval aanwezig bij het eerste gesprek, bij het eindgesprek en bij een gesprek ongeveer op de helft van de training. Bij de plus-training is er een extra bijeenkomst voor de ouders.

 

SOCIAL MEDIA

CONTACTGEGEVENS

Vragen met betrekking tot aanmelden?
Neem contact met ons op via de mail, aanmelden@dehoofdtrainer.nl, of telefonisch op het telefoonnummer 06-21 85 40 50. 

Heeft u een andere vraag?
Neem contact met ons op via de mail, info@dehoofdtrainer.nl.

 

VERWIJSINDEX

 Aangesloten bij de verwijsindex >
Onze jeugdigen worden automatisch opgenomen in de verwijsindex