Tools4U Leerstraf

Sinds 1 januari 2021 is De Hoofdtrainer als enige aanbieder in Boven Nederland uitvoerder van de leerstraf Tools4U van de Raad voor de Kinderbescherming.

De leerstraf wordt door ons gegeven in de provincies Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Utrecht en Gelderland.

Naast het vrijwillig kader is De Hoofdtrainer dus ook actief aan het trainen binnen het gedwongen kader.

Tools4U is ontwikkeld als leerstraf en bedoeld voor jongeren van 12 tot 23 jaar die één of meerder delicten hebben gepleegd, zoals diefstel, openlijke geweldpleging, diefstal in vereniging/inbraak en mishandeling en vernieling. Daarnaast is er sprake van cognitieve en/of sociale vaardigheidstekorten die een rol hebben gespeeld bij het delict. Deze leerstraf wordt opgelegd door de Raad voor de Kinderbescherming.

Tools4U is een individuele training die wordt opgelegd voor acht of twaalf bijeenkomsten (eventueel in combinatie met een plusvariant van vier bijeenkomsten, waarvan twee bijeenkomsten met ouders of verzorgers en jongere en twee bijeenkomsten met ouders of verzorgers alleen). Tools4U bestaat uit drie fasen:

  1. Kennismaking, informatieverzameling en het opstellen van het plan: Er worden vaste technieken en hulpmiddelen gebruikt om informatie te verzamelen, te analyseren en om te zetten in trainingsdoelen.
  2. Trainen van vaardigheden: Ook voor het trainen van de vaardigheden zijn specifieke technieken voorhanden, die op verschillende manieren kunnen worden ingezet.
  3. Afsluiting: Aan het einde van de training vindt een standaard afsluiting met evaluatie plaats.

De Hoofdtrainer biedt deze training als maatwerk (of vervolgtraject) aan binnen het vrijwillig kader. Lees meer.

Naast De Hoofdtrainer hebben we ook De Hoofdtrainer Werkt
De Hoofdtrainer Werkt is specialist in het vinden en behouden van een passende baan. Ben jij die jongere die met extra aandacht een waardevolle werknemer wordt? Klik dan hier.

 

SOCIAL MEDIA

CONTACTGEGEVENS

Vragen met betrekking tot aanmelden?
Neem contact met ons op via de mail, aanmelden@dehoofdtrainer.nl, of telefonisch op het telefoonnummer 06-21 85 40 50. 

Heeft u een andere vraag?
Neem contact met ons op via de mail, info@dehoofdtrainer.nl.

VERWIJSINDEX

 Aangesloten bij de verwijsindex >
Onze jeugdigen worden automatisch opgenomen in de verwijsindex