Vacature Tools4U trainer op basis van een ZZP samenwerking

Voor een nieuwe opdracht die start op 01-01-2021 is De Hoofdtrainer op zoek naar Tools4U trainers op basis van een ZZP samenwerking. Wij zoeken specifiek trainers in de provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland.

Als Tools4U trainer geef je vorm aan de erkende leerstraf Tools4U die aan jongeren tussen de 12 en 18 jaar wordt opgelegd door de kinderrechter. Je volgt eerst een 6- daagse opleiding, waarna je je eerste training onder telefonische supervisie van het opleidingsinstituut PI Research uitvoert. Jaarlijks volg je supervisie, deskundigheidsbevordering en lever je beeldmateriaal aan om je certificaat geldig te houden.

Een Tools4U trainer voert de individuele Tools4U training uit met jongeren en eventueel ouders die worden aangemeld door de Raad voor de Kinderbescherming. Hij bereidt de trainingsbijeenkomsten voor en voert deze uit. Hij zorgt voor verslaglegging en rapportage en onderhoudt contact met de Raad voor de Kinderbescherming, de ouders en eventueel andere betrokken partijen (jeugdreclassering, school, stage).

De taken van de Tools4U trainer zijn:

 • het uitvoeren van het kennismakingsgesprek met jongere, de ouders en Raad voor de Kinderbescherming
 • het voorbereiden en uitvoeren van de trainingsbijeenkomsten:
  • het verzamelen en analyseren van relevante achtergrondinformatie met behulp van de weekkaart en delictbespreking;
  • het opstellen van een trainingsplan met concrete doelen/werkpunten ter voorkoming van recidive;
  • het aanleren van nieuwe vaardigheden die de jongere nodig heeft ter voorkoming van recidive met middel van (cognitief) gedragstherapeutische technieken zoals instructie, voordoen, oefenen, en probleemoplossen;
  • het geven en nabespreken van huiswerkopdrachten waarmee de jongere buiten de trainingsbijeenkomst oefent met de geleerde vaardigheden;
  • het voeren van een eindgesprek met jongere, ouders, coördinator taakstaffen (Raad voor de Kinderbescherming) en eventueel andere betrokkenen over de geleerde vaardigheden en behaalde doelen en het eventuele advies voor vervolghulp;
  • (bij de plusvariant:) ouders vaardigheden leren voor monitoring en probleemoplossen (overleggen en afspraken maken);
  • (bij de plusvariant:) met jongere en ouders werken aan verbetering van het contact en probleemoplossen (overleggen en afspraken maken);
 • het rapporteren en registreren van achtergrondinformatie over de jongere, de verrichtingen tijdens de training en de resultaten van de training ten behoeve van de evaluatie van trainingen.
 • het voeren van overleg met en het geven en ontvangen van ondersteuning en supervisie van collegatrainers en de
 • het deelnemen aan supervisiebijeenkomsten en bijscholingsdagen.
 • het maken van beeldopnames van eigen handelen.

 

Sluit dit aan bij jouw kwaliteiten of je wens om te werk te gaan, ben je minimaal HBO opgeleid (MWD/ SPH of andere gerelateerde HBO opleiding) en bij voorkeur reeds SKJ geregistreerd? Dan gaan wij heel graag met je in gesprek!

Wat kan je als ZZP collega van De Hoofdtrainer verwachten:

 • Een kleine, jonge en actieve jeugdzorgorganisatie die oog heeft voor jouw vaardigheden en kwaliteiten en hierop durft af te stemmen;
 • 6 wekelijks werkoverleg om de gezamenlijke kwaliteit hoog te houden;
 • 2 jaarlijkse trainersbijeenkomsten om onze passie en werkwijze te delen;
 • De ruimte om jouw creativiteit te mogen inzetten vanuit eigen verantwoordelijkheid;
 • Collega’s die graag willen, collega’s die humor hebben, collega’s die oog hebben voor elkaar, collega’s die gaan voor kwaliteit & resultaat, collega’s die graag samen werken, etcetera!

Heb je interesse of hebben we je uitgedaagd? Stuur een mail met je cv naar info@dehoofdtrainer.nl

Ben je op zoek naar een baan als trainer in dienst van De Hoofdtrainer binnen de cao jeugdzorg, neem contact op en dan bespreken we gezamenlijk de eventuele mogelijkheden.